Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

mBank - mBIZNES konto Komfort

Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Opłata za prowadzenie konta 25 PLN Opłata za prowadzenie mBiznes konta Komfort wynosi 25,00 PLN miesięcznie
Miesięczny koszt użytkowania konta 26,50 PLN
Oprocentowanie konta 0%
Opłata za przelew do ZUS

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
4 PLN
10 PLN
Opłata za przelew do US

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
4 PLN
10 PLN
Opłata za przelew zewnetrzny

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


1,50 PLN
4 PLN
10 PLN
20 pierwszych przelewów zewnętrznych wykonywanych przez Internet i Automatyczny Serwis Telefoniczny w miesiącu w pakiecie (bezpłatnie), kolejne przelewy kosztują 1,50 PLN
Opłata za wydanie karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 5 PLN
Opłata za wpłatę gotówki

   w oddziale Banku (forma otwarta)
   w oddziale Banku (forma zamknięta)
   we wpłatomacie


9 PLN
9 PLN
0 PLN
- Opłata za wpłatę gotówki w placówkach mBanku - 0,5% od kwoty transakcji, min. 9,00 PLN
- Wpłaty we mBanku, Euronet i Cash Line - 0,00 PLN.
Opłata za wypłatę gotówki

   w oddziale Banku
   w bankomacie


9 PLN
0 PLN
- Opłata za wypłatę gotówki w placówkach mBanku - 0,5% od kwoty transakcji, min. 9,00 PLN
- Wypłata gotówki z bankomatów mBank, Euronet, Planet Cash oraz BZ WBK - 0,00 PLN
- Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów na terenie Polski - 3%, min. 5,00 PLN
- Wypłata gotówki z bankomatów za granicą - 3%, min. 10,00 PLN
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta telefon, internet, mobilny, oddzial
Liczba bezpłatnych bankomatów ok. 950 Bezpłatne bankomaty sieci Euronet, Planet Cash, BZ WBK i mBank
Limit kredytowy w koncie tak Maksymalny limit kredytu w rachunku bieżącym to 500 000 PLN. Okres kredytowania to 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużany na kolejne lata.
Już pierwszego dnia firma może otrzymać nawet 10 000 zł kredytu na start.
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe