Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN
Oprocentowanie konta 0%
Opłata za przelew do ZUS

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Opłata za przelew do US

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Opłata za przelew zewnetrzny

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Opłata za wydanie karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za wpłatę gotówki

   w oddziale Banku (forma otwarta)
   w oddziale Banku (forma zamknięta)
   we wpłatomacie


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Opłata za wypłatę gotówki

   w oddziale Banku
   w bankomacie


0 PLN
0 PLN
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta
Liczba bezpłatnych bankomatów
Limit kredytowy w koncie
Oferta promocyjna
Informacje dodatkowe