Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Nest Bank - BIZnest Konto

Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN
Oprocentowanie konta 0% BIZNest Konto nie jest oprocentowane. Przedsiębiorcy mogą lokować nadwyżki finansowe na rachunkach lokacyjnych BIZnest Oszczędności (ich oprocentowanie wynosi 2,25% do 50 000 zł i 2% powyżej 50 000 zł)
Opłata za przelew do ZUS

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
5 PLN
5 PLN
Opłata za przelew do ZUS: - zlecony w placówce Nest Banku lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego - 5,00 zł
- zlecony przez Bankowość Internetową lub Mobilną - 0,00 zł
Opłata za przelew do US

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
5 PLN
5 PLN
Opłata za przelew do urzędu skarbowego: - zlecony w placówce Nest Banku lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego - 5,00 zł
- zlecony przez Bankowość Internetową lub Mobilną - 0,00 zł
Opłata za przelew zewnetrzny

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
5 PLN
5 PLN
Opłata za przelew zewnętrzny: - zlecony w placówce Nest Banku lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego - 5,00 zł
- zlecony przez Bankowość Internetową lub Mobilną - 0,00 zł.
Opłata za przelew natychmiastowy:
- zlecony w placówce Nest Banku lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego - 10,00 zł
- zlecony przez Bankowość Internetową lub Mobilną - 5,00 zł.
Opłata za przelew europejski (SEPA) w EUR:
- zlecony w placówce Nest Banku lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego - 5,00 zł
- zlecony przez Bankowość Internetową lub Mobilną - 0,00 zł.
Opłata za wydanie karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 25 PLN Wydanie drugiej i kolejnych kart (w ramach umowy ramowej) - 25,00 zł.
Posiadaczowi Rachunku przysługuje jedna bezpłatna karta w ramach Umowy Ramowej. W przypadku wydania dwóch lub więcej kart, kartą bezpłatną jest karta wydana do rachunku prowadzonego w walucie ustalonej jako pierwsza wg następującej kolejności: 1) PLN albo 2) EUR albo 3) USD albo 4) GBP.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 25 PLN Opłata za użytkowanie drugiej i każdej kolejnej karty do rachunku wynosi 25,00 zł
Opłata za wpłatę gotówki

   w oddziale Banku (forma otwarta)
   w oddziale Banku (forma zamknięta)
   we wpłatomacie


5 PLN
5 PLN
5 PLN
Opłata za wpłatę gotówki na rachunki prowadzone przez Nest Bank:
- w banknotach - 0,15% min. 5,00 zł
- w bilonie - 1% min. 10,00 zł
Opłata za wpłatę gotówki na rachunki prowadzone przez inne banki - 0,5% min. 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki

   w oddziale Banku
   w bankomacie


5 PLN
0 PLN
Opłata za wypłaty gotówki w oddziale:
- awizowane i niewymagające awizowania - 0,15% min. 5,00 zł
- nieawizowane (w przypadku możliwości jej wykonania) - 0,25% min. 5,00 zł
Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce - 0,00 zł
Wypłata gotówki z bankomatów za granicą - 5,00 zł
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta mobilny, oddzial, telefon, internet
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze BIZnest Konta wypłacają bezpłatnie gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce.
Limit kredytowy w koncie nie
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe