Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: rodzaj kredytu: gotówkowy, kwota kredytu: 50 000 PLN, okres kredytowania: lat

Bank BGŻ BNP Paribas - Kredyt gotówkowy Biznes Lider

Bank BGŻ BNP Paribas
Rodzaj kredytu: gotówkowy
Kwota kredytu: 50 000 PLN
Okres kredytowania: lat

Parametry kredytu

Rodzaj kredytu gotówkowy
Kwota kredytu 10 000 - 600 000 Minimalna kwota kredytu gotówkowego Biznes Lider wynosi 10 000 zł.
Maksymalna kwota kredytu gotówkowego Biznes Lider wynosi:
- 250 000 zł - w przypadku firm z uproszczoną rachunkowością
- 600 000 zł - w przypadku firm z pełną rachunkowością.
Maksymalny okres kredytowania 7 Minimalny okres spłaty kredytu gotówkowego Biznes Lider (dla firm z uproszczoną rachunkowością) wynosi 12 miesięcy. Dla firm z pełną rachunkowością minimalny okres kredytowania nie jest określony.
Maksymalna okres spłaty kredytu gotówkowego Biznes Lider wynosi 7 lat
Oprocentowanie - zmienne: stawka WIBOR 3M + ustalana indywidualnie marża
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie kredytu wynosi min. 3% kwoty kredytu
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 2,5% spłacanej kwoty
Przeznaczenie Kredyt gotówkowy Biznes Lider może być przeznaczony na finansowanie konkretnych potrzeb w ramach bieżącej działalności w tym refinansowanie kredytu w innym banku i realizowanie małych inwestycji pokrywających potrzeby operacyjne firmy
Dodatkowe informacje Kredyt dla firm z uproszczoną rachunkowością:
- kredyt w wersji niezabezpieczonej
- minimalny okres prowadzenia firmy 12 m-cy dla Profesjonalistów, dla pozostałych form prawnych prowadzenia działalności min 24 m-ce
- kredyt dostepny z ubezpieczeniem na życie - wybór ubezpieczenia wpływa na obniżenie marży kredytu.
Kredyt dla firm z pełną rachunkowością:
- kredyt w wersji niezabezpieczonej - minimalny okres prowadzenia firmy 24 m-ce