Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: cel kredytu: zakup mieszkania lub domu, kwota kredytu: 200 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 30 lat, rodzaj rat: równe, rynek: wtórny, waluta: PLN

Alior Bank - Kredyt hipoteczny "Megahipoteka"

Kwota kredytu: 200 000 PLN
Okres kredytowania: 30 lat
Oprocentowanie: 4,70%
Rata: 1 058 PLN

Podstawowe koszty kredytu

Rata kredytu 1 058 PLN
Liczba rat 360
Oprocentowanie:

   marża
   WIBOR
4,70%

3,00%
1,70%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Wysokość marży banku jest uzależniona od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Minimalna marża kredytu hipotecznego wynosi 2,29 pp.
Oprocentowanie rzeczywiste 4,99%
Prowizja 4 000 PLN Prowizja za udzielenie kredytu jest ustalana indywidualnie i wynosi od 2% do 5%
Suma odsetek w okresie kredytowania 176 888 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.

Pozostałe koszty kredytu

Ubezpieczenie pomostowe 0 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 2,50 pp.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0 PLN
Polisa na życie 0 PLN
Dodatkowe ubezpieczenie
Dodatkowe koszty
Całkowita kwota do spłaty kredytu 380 888 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 3% PLN Dla umów zawartych przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: 2,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu).

Dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części Kredytu w okresie od dnia faktycznej spłaty, nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


1,00%
1,00%

Dostępne waluty kredytu PLN
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,56% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 26 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 213 600 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 83,3%, oprocentowanie zmienne: 4,22% (składa się na nie stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 1,73% wg stanu na 20.11.2017 r. oraz marża 2,49% która jest podwyższana o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 172 036,91 zł, w tym prowizja 2 136 zł (1%), odsetki: 140 111,60 zł, ubezpieczenie na życie: 10 680 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 16 404,79 zł, koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2051,60 zł, ubezpieczenie nieruchomości w pierwszym roku: 202,92 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 385 636,91 zł (płatna po ustanowieniu zabezpieczenia w 312 równych miesięcznych ratach po 1 130,64 zł).