Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: cel kredytu: zakup mieszkania lub domu, kwota kredytu: 200 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 30 lat, rodzaj rat: równe, rynek: wtórny, waluta: PLN

ING Bank Śląski - Mieszkaj bez kompromisów - Lekka rata

Kwota kredytu: 200 000 PLN
Okres kredytowania: 30 lat
Oprocentowanie: 3,39%
Rata: 900,82 PLN

Podstawowe koszty kredytu

Rata kredytu 900,82 PLN
Liczba rat 360
Oprocentowanie:

   marża
   WIBOR
3,39%

1,69%
1,70%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 6M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Przedstawione oprocentowanie oferowane jest klientom posiadającym w ING Banku Śląskim rachunek osobisty zasilany kwotą co najmniej 2 000,00 zł, którzy którzy przystąpią do ubezpieczenia w jednym z programów: Opcja Życie, Standard lub Premium
Oprocentowanie rzeczywiste 3,58%
Prowizja 3 380 PLN
Suma odsetek w okresie kredytowania 120 917 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.

Pozostałe koszty kredytu

Ubezpieczenie pomostowe 0 PLN Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego – do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego marża kredytu jest podwyższona o 0,3 punktu procentowego
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0 PLN
Polisa na życie 0 PLN Polisa na życie jest dobrowolna.
Ubezpieczenie pobierane w formie składki miesięcznej, liczonej od bieżącego salda zadłużenia, dostępne w ramach: Opcja Życie Plus (składka 0,035%) lub Bezpieczny kredyt Standard Plus (składka 0,055%)
Dodatkowe ubezpieczenie
Dodatkowe koszty
Całkowita kwota do spłaty kredytu 324 297 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% PLN ING Bank Śląski nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0


Dostępne waluty kredytu PLN ING Bank Śląski udziela kredytów mieszkaniowych jedynie w PLN
Maksymalny okres kredytowania 35 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie „Mieszkaj bez kompromisów” Lekka rata, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,35 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 234 400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 413 594,02 zł, oprocentowanie zmienne 3,50% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,81% oraz marża 1,69% (marża jest podwyższana o 0,3 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 179 194,02 zł (w tym: prowizja 3 961,36 zł, odsetki 148 631,79 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 8 122,50 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu "Opcja Życie Plus" 17 839,37 zł, 342 miesięczne raty równe po 1 084,14 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 293 000,00 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 20 listopada 2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.