Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

Nest Bank - Nest Lokata Nowe Środki z kontem

Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 2,25%
Odsetki po podatku: 45,25 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 2,25% Podane oprocentowanie dotyczy wyłącznie nowych środków, tj. środków, zdeponowanych przez klienta w banku, stanowiących nadwyżkę nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanych przez klienta w banku na dzień poprzedzający dzień bazowy. W przypadku stwierdzenia przez bank, że środki pieniężne wpłacone na Nest Lokatę Nowe Środki nie stanowią nadwyżki nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanych przez klienta w banku na dzień poprzedzający dzień bazowy, środki pieniężne zdeponowane na Nest Lokacie Nowe Środki będą oprocentowane według stawki 1,20% w skali roku.
Oprocentowanie po podatku 1,81%
Odsetki przed podatkiem 56,25 PLN
Podatek 11 PLN
Zysk z lokaty 45,25 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta tak
100% online tak Nest Lokata Nowe Środki otwierana jest za pośrednictwem Bankowości Internetowej
Kwota minimalna 1 000 PLN
Kwota maksymalna
Maksymalna liczba lokat Maksymalna liczba lokat nie jest określona
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Informacje dodatkowe