Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Alior Bank - Pożyczka hipoteczna "Megahipoteka"

Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 6,30%
Rata: 748,52 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 748,52 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
6,30%

4,60%
1,70%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 6,76%
Prowizja 2 000 PLN Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej jest ustalana indywidualnie i wynosi od 2% do 5%
Suma odsetek w okresie kredytowania 77 645 PLN

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 0 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki marża banku jest podwyższana o 2,5 pp.
Polisa na życie 0 PLN
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 0 PLN Opłata za wycenę nieruchomości ustalana jest między klientem a rzeczoznawcą.
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 179 645 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 2,50% Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki (2,50% od kwoty przedterminowej spłaty) pobierana jest przed upływem 3 lat od daty wypłaty pożyczki.
Opłata nie jest pobierana w przypadki kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim.
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


1


Opłata za przewalutowanie wynosi 1% kwoty podlegającej przewalutowaniu
Dostępne waluty pożyczki pln
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej: 6,99%. Okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 50%, oprocentowanie zmienne 5,62% w skali roku. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 21.07.2017 r. oraz marża 3,89%. Marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki.  Całkowity koszt kredytu spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 105 287,64 zł, w tym prowizja: 2% (3 000 zł), odsetki: 100 085,70 zł, ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu: 400 zł, PCC: 19 zł; całkowita kwota do zapłaty: 255 287,64 zł. Spłata następuje w 240 ratach równych (annuitetowych), wysokość raty po ustanowieniu zabezpieczenia i przy założeniu utrzymania stawki bazowej (WIBOR 3M) na stałym poziomie: 1  042,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.