Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

BZ WBK - pożyczka hipoteczna (klient zewnętrzny)

Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 4,79%
Rata: 664,62 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 664,62 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
4,79%

3,09%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
W przypadku klientów posiadających dowolnego konta osobistego w BZ WBK z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie minimalna marża wynosi 3,09 punktu procentowego
Oprocentowanie rzeczywiste 5,21%
Prowizja 2 500 PLN Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi:
- 2,0% - dla klienta wewnętrznego
- 2,5% - dla pozostałych klientów
- 1,0% - dla klientów wewnętrznych korzystających z pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Hipoteka
- 1,5% - dla pozostałych klientów korzystających z pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Hipoteka
Suma odsetek w okresie kredytowania 57 009 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 83,33 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 1 punkt procentowy
Polisa na życie 0 PLN Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
Ubezpieczenie jest wymagane jeżeli:
1. Klient zdecyduje się na kredyt mieszkaniowy w PLN z marżą od 1,99 p.p. i ubezpieczeniami Bezpieczna Hipoteka i ubezpieczeniem na życie Bezpieczna Hipoteka prowizja kredytowa wyniesie 0%
2. suma wieku kredytobiorcy i okresu spłaty kredytu przekroczy 70 lat
Klient może przedstawić polisę zewnętrzną.
Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Hipoteka (Pakiet Premium 18+ - dla Klientów między 18 a 47 rokiem życia) opłata miesięczna - 0,04% od aktualnego salda zadłużenia
Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Hipoteka (Pakiet Premium 48+ - dla Klientów miedzy 48 a 64 rokiem życia) opłata miesięczna - 0,17% od aktualnego salda zadłużenia
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 200 PLN Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki - koszt 200 zł
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 159 509 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki z oprocentowaniem zmiennym wynosi:
- 0% - w przypadku pierwszej nadpłaty do 50% kwoty kredytu w okresie pierwszych 3 lat kredytowania
- 1% - w przypadku pozostałych przypadków w pierwszych 3 latach kredytowania
- 0% - od 4 roku kredytowania
Prowizja za wcześniejszą spłatę pozyczki z oprocentowaniem stałym wynosi 0% w każdym przypadku
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF

- Opłata za przewalutowanie na PLN - 0%
- Opłata za przewalutowanie na EUR - 1% kwoty przewalutowywanej
Dostępne waluty pożyczki pln BZ WBK udziela pożyczek hipotecznych tylko w PLN
Maksymalny okres kredytowania 20 lat
Dodatkowe informacje Maksymalna kwota pożyczki wynosi:
- 500 000 zł dla osób nieprowadzących działalność gospodarczej
- 250 000 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, w BZ WBK S.A., zabezpieczonej hipoteką wynosi 6,93%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 195 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 122.073,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 202.804,68 zł, oprocentowanie zmienne 5,70% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,73% oraz marża 3,97 pp. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 78.298,81 zł (w tym: prowizja 2.380,42 zł (1,95% liczone od całkowitej kwoty kredytu), odsetki 69.227,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6.224,55 zł (suma składek w całym okresie kredytowania), usługi dodatkowe: konto osobiste/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy: 0,00 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200,00 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości)), opłata za ocenę wartości nieruchomości: 200,00 zł, 195 miesięcznych rat równych w wysokości: 1.056,44 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Komentarze

~mysiak
Opinia z dnia: 9-04-2014

Szkoda czasu i nerwów tragedia zmieniam bank na mBank w bzwbk jestem od 10 lat nigdy niczym pozytywnym mnie nie zaskoczyli raczej odwrotnie

odpowiedz