Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Citi Handlowy - pożyczka hipoteczna

Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 4,60%
Rata: 638,06 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 638,06 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
4,60%

2,90%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 4,70%
Prowizja 0 PLN Prowizja za udzielenie pożyczki w ofercie wakacyjnej (obowiązująca do 31 sierpnia 2017 r.) wynosi 0%
Suma odsetek w okresie kredytowania 53 134 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 108,33 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża jest podwyższona o 1,3 punktu procentowego
Polisa na życie 0 PLN
Dodatkowe koszty Klient może przedstawić polisę ubezpieczenia mieszkania wykupioną we własnym zakresie lub wykupić ją za pośrednictwem banku. Opłata ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia wynosi miesięcznie 0,0049% wartości nieruchomości.
Wycena nieruchomości 0 PLN Koszt wyceny nieruchomości ponoszony jest przez bank.
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 153 134 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki wynosi:
- 2% w pierwszych 3 latach spłaty
- 0% - od czwartego roku
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0


Dostępne waluty pożyczki pln Citi Handlowy udziela pożyczek hipotecznych wyłącznie w PLN
Maksymalny okres kredytowania 20 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,09% przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat, całkowita kwota pożyczki 200 000 zł, oprocentowanie zmienne 4,63%, w tym: stopa referencyjna
WIBOR 3M 1,73% oraz marża 2,9% (marża jest podwyższana o 1,3 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu). Całkowity koszt kredytu 84 344 zł, w tym: prowizja 2,9%, tj. 3800 zł, odsetki 80 325 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200 zł, opłata
za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0 zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5 000 zł), całkowita kwota do zapłaty 284 344zł, płatna w 180 ratach miesięcznych, równych w wysokości 1576 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu
niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 19.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie.