Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: bez znaczenia, okres kredytowania: bez znaczenia

Banknot - Banknot - Linia Pożyczkowa

Kwota pożyczki: od 500 do 5 000 PLN
Okres kredytowania: 4 miesiące - 4 miesiące

Parametry pożyczki

Minimalna kwota pożyczki 500 PLN
Maksymalna kwota pozyczki 5 000 PLN
Minimalny okres kredytowania 4 miesiące Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest zawierana na okres 4 miesięcy. Po upływnie tego okresu klient może złożyć wniosek o kolejną Odnawialną Linię Pożyczkową
Maksymalny okres kredytowania 4 miesiące
Minimalny dochód
Wypłata pieniędzy Przelew Kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej przelewana jest na rachunek bankowy pożyczkobiorcy
Pożyczka bez BIK tak
Pożyczka 100% online / SMS tak Wniosek o Linię Pożyczkową wypełniany jest w 100% online
Oferta promocyjna nie
Dodatkowe informacje Główną zaletą Linii Pożyczkowej jest jej odnawialny charakter, co daje możliwość wielokrotnego korzystania z przyznanych pieniędzy. Każda spłata kapitału zmniejsza zadłużenie powiększając kwotę dostępnych środków, które mogą być ponownie wykorzystane w dogodnym momencie. Klient ma ciągły dostęp do pieniędzy i ponosi koszt jedynie za te dni, w których rzeczywiście korzystał z przyznanych środków.
Linia Pożyczkowa daje klientowi możliwość samodzielnego decydowania o tym w jaki sposób i kiedy będzie dysponował przyznanymi środkami. Klient sam decyduje ile i kiedy wypłaca oraz spłaca:
- każda wypłata zlecona przez Klienta zmniejsza dostępne środki
- każda spłata kapitału powiększa dostępne środki, z których klient może ponownie korzystać
- klient sam decyduje kiedy i jaką kwotę spłaca. Spłata nie może być jednak niższa niż minimalna kwota wskazana na wyciągu
- klient płaci jedynie za wykorzystane środki a nie za przyznaną kwotę. Koszt naliczany jest od faktycznie wykorzystanych pieniędzy

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Reprezentatywny przykład dla Odnawialnej Linii Pożyczkowej: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy 4 m-ce, spłata kapitału w równych miesięcznych ratach, roczne oprocentowanie nominalne: 10%, prowizja: 210,00 zł, łączna kwota odsetek: 20,52 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 192,5%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 230,52 zł, całkowity koszt pożyczki: 230,52 zł (wg stanu na dzień 15 Lipca 2016).